W celu aktywacji prosimy o podanie numeru polisy oraz pozostałych wymaganych danych.
Pola login i hasło należy zaproponować.

captcha

*

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Brak zaznaczenia okienka zgody jest równoznaczne z niewyrażeniem zgody. Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej od Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA w Sopocie, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, indywidualne konto internetowe udostępnione przez Ubezpieczyciela) przy użyciu podanych przeze mnie danych kontaktowych.

Dlaczego warto korzystać z eKonta?

Obsługa ubezpieczeń

W każdym miejscu masz dostęp do swojego ubezpieczenia, jego zakresu oraz okresu trwania ubezpieczenia.

Opłacenie raty

Opłacisz ratę jednym kliknięciem. Przez SMS lub e-mail dostaniesz powiadomienie o terminie płatności kolejnej raty.